Навигация

19Янр


Изтегли изображение: [1] 

Публикуван е регистърът на общинските детски градини

17.07.2017 | 16:00

Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Варна е публикуван в официалната интернет страница на община Варна, раздел „Публични регистри“, съгласно разпоредбите на чл.346, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование. Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра са определени с наредба, приета от Общински съвет – Варна. Регистърът съдържа информация за всички общински детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Варна: контакти на образователната институция, работно време, сграден фонд, източници на финансиране, брой персонал, среден размер на брутните заплати и участие в проекти. Подробна информация относно конкретните условия и организация на работа в образователните институции може да бъде намерена и на техните интернет страници, които също са включен в регистъра.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

18.01.2018 | 12:23

Съобщение

Във връзка с информация от „Националния институт по метеорология и хидрология“ за промяна на метеорологичната обстановка и силен до бурен вятър, се препоръчва на гражданите да укрепят или...
виж всички