Навигация

24Ноем


Изтегли изображение: [1] 

Публикуван е регистърът на общинските детски градини

17.07.2017 | 16:00

Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Варна е публикуван в официалната интернет страница на община Варна, раздел „Публични регистри“, съгласно разпоредбите на чл.346, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование. Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра са определени с наредба, приета от Общински съвет – Варна. Регистърът съдържа информация за всички общински детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Варна: контакти на образователната институция, работно време, сграден фонд, източници на финансиране, брой персонал, среден размер на брутните заплати и участие в проекти. Подробна информация относно конкретните условия и организация на работа в образователните институции може да бъде намерена и на техните интернет страници, които също са включен в регистъра.

16 проекта на Варна

Варна - Европейска младежка столица 2017

Варна - Европейска младежка столица 2017

Фокусът е поставен в сферата на социалните иновации и по-специално върху развитието на социалното предприемачество, разглеждано като инструмент...
още виж всички
Сервизна информация

09.11.2017 | 16:45

Съобщение

Във връзка със заснемането на филмов проект на 10-ти ноември за времето от 6:00 часа  до 09:00 часа ще бъде преустановено движението на автомобили на ул. „Шипка“ – в частта от кръстовището с бул....
виж всички