Навигация

28Фев


Изтегли изображение: [1]  [2] 

Проведено бе обществено обсъждане на проектобюджета на Варна за 2020 г.

17.01.2020 | 15:17

Обществено обсъждане на проектобюджета на Община Варна за 2020 г. бе проведено днес  в общината. Срещата с гражданите бе излъчвано на живо по телевизия "Черно море". Проектодокументът, който бе публикуван на 09.01.2020 г. в сайта на общината, бе представен от Христо Иванов – зам.-кмет, и Стефка Господинова – директор на дирекция „Финанси и бюджет“. 

 

Макрорамката е в размер на 492 070 000 лв. Най-много средства са заложени за функция „Образование“ – 154 млн. лв., която е с най-голям дял - 40,5%  и увеличение с 11 347 000 лв. спрямо 2019 г. Повече средства има и във функциите „Здравеопазване“, „Социални дейности“. За „Здравеопазване“ са предвидени 23 412 000 лв., което е ръст с 2,3 млн. лв. спрямо 2019 г., за „Социални дейности“ - 17 187 000 лв.,  увеличението е с 396 000лв. от 2019 г. Капиталова програма е 58 269 000 лв., като заедно със средствата от европейските програми и проекти възлиза на 158 544 000 лв. Проектобюджетът за 2020г. на община Варна може да бъде променен с окончателния размер на преходния остатък и преходните обекти, след приключване на финансовата 2019 г. и изготвяне на годишния отчет на общината за 2019 г., поясни Стефка Господинова. Всички направени предложения са описани в протокол от срещата и ще бъдат разгледани.

Информация за проектобюджет 2020: http://www.varna.bg/bg/articles/16108/.

Гражданите могат да отправят своите предложения на имейлите – hivanov@varna.bg  и njotovska@varna.bg

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

21.02.2020 | 10:42

Съобщение

Във връзка със строително-ремонтни дейности на кръстовището на бул. "Васил Левски“ с ул. "Девня" се налага затваряне на част от платното за движение на ул. “Девня“ – от бул. „Република“ към...
виж всички