Навигация

16Юли


Изтегли изображение: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Повече придобивки за учителите в новия КТД в сферата на образованието

18.03.2019 | 14:27

Нов Колективен трудов договор в сферата на образованието, който надгражда националния КТД, бе подписан днес от кмета на Община Варна Иван Портних и социалните партньори: Светлан Илиев - представител на Общинския управителен съвет в Съюз на работодателите в системата на Народната просвета, Сияна Филипова – председател на общинската секция на Сдружението на директорите в средното образование,  Веселин Рашев - председател на Синдиката на българските учители - Варна, Иванка Димитрова – председател на Независимия учителски синдикат към КНСБ – Варна, Васил Василев председател на КТ „Подкрепа“.

 

„Благодаря за коректността и доброто сътрудничество. Вярвам, че всички придобивки, които сме договорили са, в полза на хората, които са ангажирани в конкретните сфери. Образованието е безусловно приоритет на Община Варна и над 35% от бюджета се отделя за тази функция. Допълнително сериозни инвестиции се реализират за подобряване на материалната база на образователната инфраструктура, заяви кметът Иван Портних.

 

С новия КТД надградихме във всяко едно отношение придобивките за заетите в образованието, включително и националния Колективен трудов договор“, каза Веселин Рашев. Останалите социални партньори също благодариха за дългосрочното партньорство с Община Варна.

 

Договорен е по-висок минимален размер на допълнителните трудови възнаграждения за по-висока лична квалификация, т.нар. ПКС – професионална-квалификационна степен; над договорените в отрасловия колективен договор са и средствата за лекторски час – между 6 и 7,50 лв. на час, в зависимост от степента на образование; Допълнително заплащане за работа при специфични условия на труд на персонала, работещ в детски градини със специални групи (ДГ № 9 „Ален мак“, ДГ № 20 „Бриз“ и ДГ № 46 „Горска приказка“); Допълнително възнаграждение на възпитатели и помощник-възпитатели в общежитията за нощен труд; Допълнително възнаграждение е осигурено на възпитатели и помощник-възпитатели в общежитията в размер на 1,20 лв. за отработен час нощен труд; За водене на задължителната документация, за консултиране на родители, деца и ученици са включени педагогическите специалисти, работещи в ЦПЛР – 15.00 лева месечно, както и учителите по ИКТ, които не са ръководители на компютърни кабинети и им се възлага поддържането на задължителната електронна документация, се изплаща допълнително трудово възнаграждение в размер не по-малко от 30.00 лева месечно; Във връзка с необходимостта от мотивиране на млади учители за включване и оставане в системата за наставничество на учители се заплаща допълнително възнаграждение в размер на не по-малко от 65.00 лева месечно за срок до една година; Увеличен е размерът на основния платен годишен отпуск, който за учителите, членове на синдикални организации от община Варна, е 57 работни дни.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

26.06.2019 | 17:24

Съобщение

Във връзка с провеждането на военен ритуал по сдаване и приемане на длъжността „Командир на Военноморските сили на Република България“ на 27-ми юни от 10.30 ч. (до около 12.30 ч. ) ще бъде...
виж всички