Навигация

12Авг

Съобщение

Изтегли изображение: [1] 

Община Варна запазва висок кредитен рейтинг

01.07.2020 | 13:56

Българската агенция за кредитен рейтинг /БАКР/ потвърди и тази година кредитния рейтинг на град Варна: дългосрочен - /ВВВ/ перспектива: стабилна, краткосрочен - /А-3/ перспектива: стабилна. Той е ограничен от рейтинга на държавата и не може да бъде по-висок от него. Анализът на БАКР е направен в условията на пандемията от Covid – 19. Рейтинговият комитет е заседавал на 28-ми май т. г., като детайлно са анализирани предходната 2019 година, както и развитието на икономическите процеси в страната в контекста на пандемията. Отбелязано е положителното финансово развитие на Община Варна, мащабната капиталова програма, липсата на просрочени задължения, сравнително високата събираемост на основните данъчни пера, по-висок дял на трудоспособното население в общината в сравнение със средното за страната. 

 

В доклада се посочва, че Община Варна се характеризира с нулево ниво на просрочените задължения към края на 2019 г. и към края на февруари 2020 г. Инвестициите в образованието са неколкократно по-високи в сравнение с предходни години. През миналата година Община Варна е финансирала капиталовата си програма като цяло с 41,3% средства по европейски програми. Общият й размер възлиза на 152,5 млн. лв., което представлява повишение с 33,4% спрямо предходната 2018 година.

 

БАКР е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, регистрирана съгласно регламент на Европейския парламент и на Съвета на Европа. Присъдените от нея рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на останалите агенции, признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

08.08.2020 | 11:21

Съобщение

Във връзка с технически проблем в Детска кухня №1, днес 08.08.2020 г., разносът на храната по разливочни пунктове "Модул 10“, “Блок3“, "Карамфил“, "Тихомир“, "Бл.148“ и "Аспарухово“ ще се забави,...
виж всички