Навигация

31Янр


Изтегли изображение: [1] 

Община Варна подписа меморандум за партньорство с Асоциацията на производителите на декоративни растения в България

06.12.2022 | 12:20

Община Варна подписа меморандум за партньорство с Асоциацията на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ). Той ангажира страните да работят за създаване на по-зелени и по-здравословни места за живеене чрез спазване на стандарти за качество при използването на декоративни растения, провеждане на кампании по залесяване и други. По предложение на Христо Иванов, зам.-кмет на общината, по време на срещата бяха дискутирани теми относно въвеждането на изисквания за сертификат за качество на фирмите, които се явяват на конкурси по Закона за обществените поръчки за дейности, свързани със строителството и озеленяването.

 

Предложено бе още да се организират срещи между експерти от общината и градски ландшафтни архитекти, които да разясняват начините на работа за развитие и поддържане на зелената система в градски условия. Специално внимание бе отделено на възможностите за използване на дългогодишни диви цветя в декоративните украси на отделни градски зони, съобразени с местните климатични условия. 

 

Арх. Татяна Бояджиева, председател на управителния съвет на АПДРБ представи проект „Зелени градове за устойчива Европа“, финансиран от Европейската комисия и сподели различни примери за оптимизиране и подобряване на градски зелени среди. На срещата присъстваха и ученици от Гимназията по горско стопанство и дървообработване в града.

18 проекта на Варна

 Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е основният стратегически документ за управление на общината...
още виж всички
Сервизна информация

27.01.2023 | 11:10

Съобщение

Поради неотложен ВиК ремонт маршрутът на автобусни линии 148 и 209 временно ще бъде променен, съобщават от „Градски транспорт“. В събота – 28.01.2023 г., от 09:00 ще бъде...
виж всички