Навигация

29Май

Съобщение

Изтегли изображение: [1] 

Община Варна оказва помощ на малки фирми в затруднение чрез ОИЦ-Варна

05.05.2020 | 11:57

Областният информационен център-Варна ще оказва съдействие на местния бизнес при подаването на проектни предложения по процедурата „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, услугите на ОИЦ-Варна са безплатни.

 

Очаква се процедурата да стартира на 11 май тази година, финансирането в размер на 173 000 000 лева е осигурено от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Ще бъдат подпомагани предприятия, които са регистрирали поне 20% спад в своя оборот за април 2020г. спрямо средномесечния за 2019г. Със средствата бизнесът ще може да покрие най-неотложните си нужди за наем, консумативи, суровини, заплати и други оборотни средства. За помощта могат да кандидатстват фирми с персонал до 50 служители, регистрирани преди 01.07.2019г., които извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на попадащите в обхвата на Програмата за развитие на селските райони.

 

Минималният размер на финансиране за един проект е 3000 лв., а максималният - до 10 000 лв. Подаването на проектни предложения ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020.

 

Всички, които се нуждаят от разяснения и помощ при подаване на електронния формуляр за кандидатстване след 11 май 2020г., могат да потърсят съдействие от Областния информационен център-Варна. Експерти от центъра ще се срещат с потенциални бенефициенти на място в офиса на пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2 (Козирката) при спазване на всички противоепидемични мерки. Телефоните на ОИЦ-Варна са 052 820 911 и 052 820 955.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

22.05.2020 | 13:22

Съобщение

От 26-ти май до 2-ри юни от 08:00 ч. до 18:00 ч. ще се полага хоризонтална маркировка  на ул. “Дойран" и ул. „Илинден“, съобщават от ОП „Общински паркинги и синя зона“. Умоляват се водачите на МПС...
виж всички