Навигация

1Юни

Съобщение

Изтегли изображение: [1] 

Община Варна подава нови проекти за европейско финансиране на стойност 14 млн. лв

24.10.2019 | 16:23

Нови проектни предложения за европейско финансиране, на обща стойност 14 млн. лв., подава Община Варна. Те по оперативна програми „Региони в растеж“ и Програма за морско дело и рибарство. Проектите са свързани със саниране на сгради, модернизация на две читалища, обновяване на Аладжа манастир. Първият проект  - „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, е с индикативната стойност до 1,6 млн. лв. и предвижда изпълнение на строително-монтажни работи на 8 коперации. Вече са сключени са споразумения със сдруженията на етажните собствености, изготвени са технически паспорти и доклади за обследвания за енергийна ефективност.

 

Вторият проект предвижда модернизация на  НЧ "Петко Рачев Славейков 1928" в район "Владислав Варненчик". Той е на стойност до 556 000 лв и предвижда ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на читалището. С европейско финансиране ще бъде съхранен и един уникален обект от историческото минало на Варна - невероятният скален Аладжа манастир. Проектът предвижда консервация, реставрация и социализация на обекта, включително ремонт на посетителските центрове, озеленяване, създаване на достъпна среда, нови техники за представяне на пространството, нова експозиция.

 

Подадени са проекти и по Програмата за морско дело и рибарство, които предвиждат създаване и отпечатване на книга за развитието на рибарския сектор, за историята на първото рибарско училище, първите рибарски сдружения, факти за рибарството в древния Одесос, за фабриката за рибни консерви "Черно море" - 1921 г., за създаването на рибарския съюз във Варна - 1929 г., за научно изследователски и подводни дейности за откриване на антични кораби в Черно море и др. Проектно предложение: „Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927“ включва ремонт на читалището, с цел създаване на морски образователен център за деца и ученици. За целта сградата ще бъде изцяло ремонтирана, включително концертната залата, санитарни възли, изграждането на достъпна среда.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

29.05.2020 | 17:59

Съобщение

Във връзка с шествие във Варна, с което се открива мотосезонът, се налага да бъде освободена таксиметровата местостоянка пред Катедралния храм „Успение Богородично“ от превозни средства на 30-ти...
виж всички