Навигация

19Фев


Изтегли изображение: [1] 

Обявяват конкурс за есе на тема „Само ако започнеш да правиш добро, ще повярваш в него“

18.01.2018 | 12:26

В рамките на програма „Младежки дейности“ 2018 г., дирекция „Образование и младежки дейности“ ще реализира първото издание на Националния конкурс за есе на тема „Само ако започнеш да правиш добро, ще повярваш в него“. Съгласно регламента право на участие имат всички младежи на възраст от от 15 до 35 години. Всеки автор може да участва с едно есе /до четири стандартни страници А4, шрифт /Times new roman 12/, с придружаваща информация - трите имена; личен телефон и e-mail за връзка. Срокът за предаване на творбите е до 30-ти юни, включително на имейл: storyofkidnness@gmail.com. 


Оценяването ще стане от тричленно жури, като есетата ще се предоставят на оценяващите без лични данни на автора. Предвиден е награден фонд - І-ва награда - 400.00 лв., ІІ-ра награда - 300.00 лв., ІІІ-та награда - 200.00 лв. и три поощрителни награди по 50.00 лв. Отличените есета ще бъдат публикувани до 31 юли 2018 г. Повече информация на тел: 052/820 804 и на адрес www.varnanamladite.com;.

 

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

14.02.2019 | 15:15

Съобщение

Поради повреда на парния котел в ДГ №4 “Теменужка“ на ул. „Шейново“ №18,  детската градина да бъде затворена от 15.02.2019г. за извършване на ремонт, съобщават от дирекция "Образование и младежки...
виж всички