Навигация

16Дек


Изтегли изображение: [1]  [2]  [3]  [4] 

Нов облик на бул. “Народни будители“ в Аспарухово

04.12.2019 | 14:44

Обновеният бул. „Народни будители“ в кв. „Аспарухово“ - в участъка от ул. „Мара Тасева“ до ул. „Нарва“ и от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Мара Тасева“ бе символично открит днес. Обектът се реализира с европейски средства, осигурени по проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“. В рамките на проекта бе извършена подмяна на цялата ВиК -мрежа, осигурена е достъпна среда за хората със специални потребности, изградена е велоалея по цялото трасе. Има нови джобове за спирките на градския транспорт, а тротоарите са проектирани така, че се осигурява възможност за повърхностно отвеждане на дъждовните води. По бул. „Народни будители“ е монтирано улично осветление с интелигентни светодиодни осветители от последно поколение и са изградени два нови подлеза, осигурени с асансьори, които да улесняват придвижването на хора с увреждания и майки с колички, обясни ръководителят на проекта Христина Костадинова. На събитието присъстваха представители на фирмата-изпълнител и районният кмет Ивайло Маринов.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

02.12.2019 | 17:11

Съобщение

Със заповед на кмета на Община Варна 4966/27.11.2019 г. е одобрен проекта за актуализация на Генералния план за организация на движението, а със заповед 4970/27.11.2019 г. са одобрени правилата...
виж всички