Навигация

16Апр


Изтегли изображение: [1] 

Набират проекти предложения по програмата „Културно наследство“ по Националния фонд „Култура“

25.02.2021 | 12:39

Набират проектни предложения по програмата „Културно наследство“ към Националния фонд „Култура“. Тя е в две направления -„Културно предприемачество в областта на културното наследство“, което подкрепя проекти, които целят да насърчат предприемачеството в областта на културното наследство в България чрез развиване на бизнес модели за успешни културни индустрии на местно ниво. Подкрепят се още въвеждане на иновации в работата на културните организации по опазване и популяризиране на културното наследство и превръщането му във фактор за устойчиво местно развитие.


Второто направление е „Съхранение и популяризиране на културно наследство“- за проекти за опазване, изследване и популяризиране на културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание. Този модул цели да подчертае приноса на културното наследство към многообразието, идентичността и значими културни и исторически процеси в България и Европа, както и към постигането на устойчиво развитие чрез активен междукултурен диалог. Срокът за кандидатстване е от 23.02.2021 (11:00) - 22.04.2021 (15:00)ч.,общният бюджет е в размер на 250 000 лева, а максималното финансиране по проект – 25 000 лв. Допустимите кандидати са юридически лица. Активни са и други програми на Национален фонд „Култура“.

Повече информация:

https://programs.ncf.bg/bg/programi?fbclid=IwAR3ZDZB4bDNIvWIE4qxnm-M1wP7WtFJsK8YmxNCyGab5aTyNehtcQbahdJI

 

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

09.04.2021 | 14:00

Съобщение

В понеделник, 12-ти април, ще бъде демонтирана скулптурата "Вертикално-хоризонтално" на Паоло Вивиан, разположена до Морското казино, съобщават от дирекция „Култура и духовно развитие“ към Община...
виж всички