Навигация

13Авг


Изтегли изображение: [1] 

Вече може да се плаща данък за превозните средства

11.01.2022 | 11:48

Данъкът върху превозните средства за 2022 г. вече може да се плаща, съобщиха от дирекция „Местни данъци“ към Община Варна. Информация за размера на налога може да се получи на гише „Информация” в дирекция Местни данъци” бул. ”Сливница” No 191, на телефон 052/820-905, както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.
Срокът за плащане е на две равни вноски - първата до 30.06.2022 г. и втората- до 31.10.2022 г. На предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2022 г. се прави отстъпка 5 на сто.


За патентния данък - срокът за плащане е на 4 равни вноски, както следва: до 31.01.2022 г., до 30.04.2022 г., до 31.07.2022 г. и до 31.10.2022 г. Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, също ползват отстъпка 5 на сто.


Туристически данък - данъчно задължените лица подават в общината декларация по образец до 31-ви януари на всяка година за облагане с данък за предходната календарна година. Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.


Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Варна са следните:

• На касите на дирекция „Местни данъци ”, разположени на следните адреси:
- бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център), работно време с граждани: 09.00 ч.- 17.30 ч.
- бул. ”Ген.Колев” No 92 (сградата на район Приморски), работно време с граждани: 09.00 ч. - 17.30 ч.
- Площад „Мусала” - „Информационен център“, работно време с граждани: 09.00-12:30 ч. и от 13:30-17.00 ч.
- бул. “Осми приморски полк” № 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09.00-17.00ч., с почивки от 10.30-10.45ч.; 12.00 – 12.30 ч.; 15.00 – 15.15 ч.
- ул.“Народни будители“ №2 (сградата на Район „Аспарухово“), работно време с граждани: 09.00-17.00ч. с почивки от 10.30-10.45ч.; 12.30-13.00 ч.; 15.00 -15.15 ч.
- кв. „Виница“, сградата на Район „Приморски“, работно време с граждани: 9.00 -17.00 ч. с почивки от 10.30-10.45ч.; 12.30-13.00ч.; 15.15-15.30 ч.
      
• В брой или с ПОС на касите на Дирекция "Местни данъци";
• С виртуален ПОС терминал, чрез ПИН код или електронен подпис, през екрана за проверка на задълженията за местни данъци на сайта на Община Варна;
• Централна Кооперативна Банка АД;
• Банка ДСК, „Юробанк България“ АД,  Изипей АД, „ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;
• Български Пощи ЕАД;
• Чрез системата за онлайн плащания на ТФС –(www.transcard.bg), за всички притежатели на карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) ;
• Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП (https://inetdec.nra.bg/); 
• По Интернет, чрез www.ePay.bg; 
• През дигиталния портфейл iCard (icard.com);
• Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна;
“ЦКБ” АД – КЛОН ВАРНА
IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00

44 14 00  Патентен данък и лихви върху него;
44 21 00  Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него;   
44 22 00  Данък върху наследствата и лихви върху него;
44 23 00  Данък върху превозните средства и лихви върху него;
44 24 00  Такса за битови отпадъци и лихви върху нея;
44 25 00  Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него;
44 28 00  Туристически данък;
44 65 00  Приходи от глоби и санкции;
44 80 13  Такси за притежаване на куче  

 

 

 

 

 

 

 

 

18 проекта на Варна

 Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е основният стратегически документ за управление на общината...
още виж всички
Сервизна информация

05.08.2022 | 10:04

Съобщение

От дирекция „Местни данъци“ към Община Варна съобщават, че поради възникнала техническа неизправност в мрежата на мобилния оператор, с който работят, е възможно връзката с обявените телефони за...
виж всички