Навигация

28Янр


Изтегли изображение: [1] 

Избраха кмета на Варна за председател на Регионалния съвет за развитие на Североизточен регион

12.01.2021 | 14:00

С пълно единодушие членовете с право на глас в Регионалния съвет за развитие на Североизточен регион за планиране избраха за свой председател кмета на Варна Иван Портних. На днешното заседание, провело се в онлайн среда, бе определен и неговият заместник – кметът на Община Шумен Любомир Христов. „Благодаря за предоставената възможност и гласуваното доверие. Уверен съм, че през предстоящия програмен период със съвместни усилия ще успеем да променим към по-добро нашите общини и градове“, каза по време на заседанието кметът. Участие в срещата взе и зам.-министърът на регионалното развитие Деница Николова, която акцентира върху важността на Съвета и неговата роля при реализирането на бъдещите инвестиции в региона.

   

Съветът обхваща територията на областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище, и се създава на основание на Закона за регионалното развитие, с мандат от 4 години. Негови членове са представители на държавната и местна власт, неправителствени организации, научни институти. Функциите му са свързани с обсъждането и одобряването на проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточния регион; управлението, координирането, наблюдението и контрола на стратегията; участието в процеса по подбор на проекти, съфинансирани от Европейския съюз; подкрепата на български участници в трансгранични проекти; осъществяване на консултации при изготвянето на планове за интегрирано развитие на общините в региона и др.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

27.01.2021 | 11:27

Съобщение

19 сигнала са получени при дежурния в Община Варна до 10 ч. днес във връзка с влошената метеорологична обстановка и силния вятър. Повечето от тях са за паднали клони и дървета в резултат на силния...
виж всички