Навигация

27Фев


Изтегли изображение: [1] 

Фонд "Култура" ще подкрепя и проекти за културен туризъм

21.01.2021 | 10:45

Промени в насоките за кандидатстване по направленията на общински фонд „Култура“, който ще разполага с бюджет от 1 млн. лв., предлагат от дирекция „Култура и духовно развитие“ към Община Варна. Новите идеи вече са единодушно подкрепени от Експертния съвет към фонда, предстои да бъдат разгледани и в ресорната комисия в Общинския съвет.

Предложенията са:
- Добавяне на допълнителна задача в насоките за кандидатстване през 2021 г., - подкрепа на индивидуални артисти и организации в създаването на проекти, свързани с честването на „100 години Варна - курортен град“;

- В направление 4.2. „Нови организационни модели и медийни проекти“ има допълнения за проекти, създадени за реализация в онлайн пространството с фокус културен туризъм. Максималната сума, която може да бъде отпусната по този приоритет на един проект, е - за индивидуални артисти, регистрирани като лица, упражняващи свободни професии – до 5000 лева; за културни организации - до 10 000 лева. Критериите за допустимост са: индивидуални артисти, регистрирани като лица, упражняващи свободни професии и оператори в сферата на културата, изкуството и туризма, които са юридически лица, регистрирани с нестопанска цел или по Търговския закон, кооперации по Закона за кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите или създадени със закон или акт на изпълнителната власт, индивидуални артисти, регистрирани като лица упражняващи свободна професия

- Направления 1.5 - „Нови фестивали и конкурси“  остава неактивно за 2021 г. 
Кризисните мерки, които бяха въведени на третата извънредна сесия на фонд "Култура“ през м.г. - намален % собствен финансов принос от 30% на 5% за всички направления, както и увеличаване на допустимия процент на административните разходи в бюджета на проектите от 10% до 25% да останат актуални и през 2021 г., предлагат от дирекция "Култура и духовно развитие". 


След гласуването на промените в комисия по "Култура" от Общинския съвет ще бъде отворена първата сесия за кандидатстване на проекти, които ще се реализират в периода от 1.03 до 30.06.2021 г. Срокът на подаване на документите е  25.01 до 25.02.2020 г.
 

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

18.02.2021 | 13:43

Съобщение

На 19.02.2021 г. (петък) ще бъдат отбелязани 148 години от обесването на Васил Левски. Заради ограниченията, наложени от епидемиологичната обстановка, събитията няма да преминат по установения...
виж всички