Навигация

5Юли

Съобщение

Изтегли изображение: [1] 

Дипломанти представиха изследвания, резултати и препоръки пред местната власт и бизнеса

19.11.2019 | 15:24

Приключи първият етап от защитата на дипломните работи на студентите от магистърска програма "Кръгова икономика". Програмата е подкрепена от Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. „Резултатите на дипломантите от обучението и защитата са с много висока приложна стойност. Изследванията на студентите ще бъдат включени в брошура, предназначена за общинските съветници, районните кметове и администрацията на Варна. Предстои организирането на среща с представителите на бизнеса, на професионалните камари и на местната власт, на която дипломантите ще представят изследванията, резултатите и препоръките си“, каза проф. д.ик.н. Анна Недялкова - председател на изпитната комисия и председател на настоятелството на ВСУ "Черноризец Храбър".

 

Първият випуск студенти бе формиран по инициатива на Общинския съвет във Варна и в него се включиха експерти от общинската и районните администрации в града, които са пряко свързани с опазването на околната среда. Част от студентите имаха възможност да участват в работата на Парламентарната комисия по опазване на околната среда и водите, по покана на председателя й Ивелина Василева. В магистърската програма бе заложена и практика в реална среда. Обучението цели повишаване на административния капацитет в прехода от линейна към кръгова икономика.

 

Биляна Тодорова - началник Сектор "Екологичен контрол" в Община Варна, защити дипломната си тема "Икономика на управлението на отпадъците". Изпитната комисия оцени с отличен работата й и я покани да я развие в докторска дисертация. С отлична оценка и също с покана за докторска дисертация приключи защитата и за Ваня Иванова - старши инспектор по контрол на строителството в район "Приморски" на Община Варна. Тя предлага въвеждането на технологията "Морски кошчета" за събиране на пластмасовите отпадъци от акваторията на Черно море и създаването на фабрика за преработката им в полиестерен текстил, предмети и аксесоари за училищата.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

10.06.2020 | 17:04

Съобщение

Във връзка с въвеждане на втория етап от „синята зона“ от 11.06.2020 г до 15.06.2020 г за времето от 08:00 ч до 18:00 часа ще се извършва рехабилитация на пътната настилка на ул. „Никола Кънев“ -...
виж всички