Навигация

14Окт


Изтегли изображение: [1] 

Делегация от Международната организация за правата на хората с увреждания посети Община Варна

10.07.2019 | 15:35

Делегация от Международната организация за правата на хората с увреждания – Disability Rights International, бе на посещение в Община Варна. Целта бе да се направи оценка на  процеса на деинституционализация на услугите за деца и спазването на правата на лицата с увреждания по време на прилагането му. Гостите бяха приети от Коста Базитов, заместник-кмет. Пред тях беше представен напредъка на Община Варна в развитието на социалните услуги, резултатите от разкриването на социалните услуги от резидентен тип – Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с и без увреждания, услугите „Ранна интервенция“, „Приемна грижа“, Центровете за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, Центровете за обществена подкрепа, Дневните центрове, Кризисния център за деца, Общностния център за деца и семейства. Отбелязано бе, че в резултат на прилагането на иновативни подходи в социалната политика на общината през последните години се стигна до закриване на специализираните институции за деца в града и до разкриване на мрежа от услуги в подкрепа на децата и семействата. 

 

Делегацията посети Център „Ранна интервенция за деца с увреждания“ , управляван от фондация „Карин дом“, Дневния център за деца и младежи с увреждания „Св. Йоан Златоуст“, Общностния център за деца и семейства, Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи в ж.к. „Вл. Варненчик“ и събра данни и непосредствени впечатления за дейността на звената. Гостите се интересуваха за развитието на уменията на децата от Дома за деца и младежи с умствена изостаналост - с. Могилино, които през 2010 година бяха преместени в нов център във Варна. Те отбелязаха сериозния напредък на Община Варна в гарантирането на правата на децата с увреждания и с процеса на деинституционализация на услугите за деца и допълниха, че положителния опит на Варна ще бъде споделен на форуми на Международната организация за правата на хората с увреждания – Disability Rights International. 

 

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

11.10.2019 | 12:29

Съобщение

Във връзка с провеждане на поклонение и полагане на венци с военен ритуал пред Паметник-портал на Осми пехотен Приморски полк, по повод честване на 135 години от създаването му, на 12-ти октомври,...
виж всички