Навигация

30Юни


Изтегли изображение: [1] 

Антикорупционният фонд представи свой проект в Община Варна

22.06.2022 | 16:54

Секретарят на Община Варна Нора Момчева се срещна с представители на фондация „Антикорупционен фонд“. По време на разговорите Бойко Станкушев, директор на фонда, Лора Матеева, координатор "Правна програма", и София Желева - правен експерт, представиха проекта "Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общини“, изпълнен с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

 

"Община Варна работи много активно с различни неправителствени организации, с които си партнираме за по-добра прозрачност и информираност на гражданите", обясни секретарят Нора Момчева. Тя обясни, че именно в тази връзка официалният сайт на общината бе изграден отново след поредица работни срещи с представители на Програма "Достъп до информация" (ПДИ). Електронната страница стана факт, след като бяха спазени конкретни изисквания за публичност на ПДИ. Не случайно в ежегодните класации за прозрачност на тази организация Община Варна се изкачи с над 30 пункта нагоре само за няколко години", заяви тя. 


Нора Момчева обясни и алгоритъма на обработването на подадените заявления по Закона за достъп до информация. "Те се приемат всеки работен ден от 8:00 до 18:00 часа на гише "Деловодство" в Информационния център на Община Варна, както и по електронен път. Регистърът на заявленията показва, че от началото на 2022 г. досега са постъпили 60 заявления по ЗДОИ, без постановен нито един мълчалив отказ за предоставяне на информация. Това е трайна тенденция, която се налага през последните години, обясни секретарят. По време на срещата бе представена и информация за проект на Община Варна „Демократизация на процесите на формиране и полагане на политиките в градове с районно деление“, който е завърши с проект за наредба за провеждане на обществени консултации и обсъждания със заинтересованите страни на територията на града. 

 

18 проекта на Варна

 Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е основният стратегически документ за управление на общината...
още виж всички
Сервизна информация

29.06.2022 | 15:02

Съобщение

За информация на пътниците, ползващи автобусна линия №409 по направление гр. Варна – гр. Аксаково: Обслужването на линия 409 се извършва едновременно от двама превозвачи - от страна на Община...
виж всички