Навигация

13Авг


Изтегли изображение: [1] 

Хуманоидни роботи ще гостуват в детска градина „Чайка“

04.07.2022 | 11:42

Децата от трета и четвърта група в ДГ "Чайка“ ще имат възможност да се запознаят с мултифункционалните хуманоидни роботи Роби, Роберта и Голямата стъпка, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна. Инициативата е част от европейски изследователски проект по програмата „Мария-Склодовска Кюри“ на Института по роботика  към Българската академия на науките. Събитието е планирано за 4-ти и 5-ти юли, а целта е да се изследва социалния контакт на децата при игрите с роботи. Научното значение на изследването е обосноваване на ролята на роботите в подобряването на социалните умения на децата в стандартното и специалното образование. 

18 проекта на Варна

 Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е основният стратегически документ за управление на общината...
още виж всички
Сервизна информация

05.08.2022 | 10:04

Съобщение

От дирекция „Местни данъци“ към Община Варна съобщават, че поради възникнала техническа неизправност в мрежата на мобилния оператор, с който работят, е възможно връзката с обявените телефони за...
виж всички