Навигация

16Дек


Изтегли изображение: [1]  [2] 

8 проекта на дирекция „Превенции“ са реализирани през 2019 г.

22.11.2019 | 14:55

8 проекта, реализирани от неправителствени организации за превенция на рисково поведение сред деца и млади хора, са реализирани от дирекция „Превенции“ през 2019 г. и се очаква работата по тях да продължи и през 2020 г. Това стана ясно на форум на тема “Ролята на неправителствения сектор в провеждането на общинскaта политика за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора”.


Организатори на събитието са дирекция „Превенции”, към Община Варна, съвместно с Общинския съвет по наркотичните вещества, Местната комисия за борба с трафика на хора, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

02.12.2019 | 17:11

Съобщение

Със заповед на кмета на Община Варна 4966/27.11.2019 г. е одобрен проекта за актуализация на Генералния план за организация на движението, а със заповед 4970/27.11.2019 г. са одобрени правилата...
виж всички