Навигация

23Март


Изтегли изображение: [1] 

Варна ще има индустриално-технологичен парк

01.12.2017 | 15:00

Предложението на кмета Иван Портних за учредяване на общинско акционерно дружество за изграждане на нов "Индустриално-технологичен парк Варна", бе прието днес на сесия на Общинския съвет. Едноличен собственик на капитала ще бъде Община Варна. Намеренията са на по-късен етап в него да влезе „Националната компания индустриални зони“, като изкупи 50% от акциите. Напълно реалистично е държавата да стане акционер в рамките на шест месеца, обясни зам.-кметът Пейчо Пейчев.

 

В новоучреденото дружество Общината ще участва с апорт на имот с площ от близо 42 700 кв. м. на Островната зона, а впоследствие ще бъдат приобщавани още терени, с което паркът поетапно ще се разширява. В момента тази територия е превърната в бунище, но има потенциала да стане привлекателна индустриална зона.

 

Капиталът на „Индустриално-технологичен парк Варна“ е в размер на 2 332 150 лв. Предметът на дейност ще бъде изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем и/или продажба на дълготрайни активи, общо управление на зоната, с цел получаване на печалба от предоставените обслужващи дейности. Дружеството ще се занимава още с консултантска, комисионна, рекламна, маркетингова дейност, представителство и посредничество, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.

 

Дружеството „Индустриално-технологичен парк Варна“ се създава в изпълнение на меморандума за сътрудничество, който бе подписан на 20 март т. г. между Община Варна, „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и „Транзитна търговска зона“ АД.

 

Това е втори подобен проект, иницииран от Община Варна. Първият бе за създаване на "Зона за иновации и развитие Варна", която включва общините Варна, Аксаково, Белослав и Девня.

Последни новини
виж всички

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

15.03.2019 | 15:53

Съобщение

Във връзка с демонтажни дейности на кулокран от обект „Аспарухова България“ на ул. „Народни будители“ №3А в кв. „Аспарухово“ в периода от 18.03.2019 г. до 20.03.2019 г. ще бъде затруднено...
виж всички