Навигация

30Май


Изтегли изображение: [1] 

Продължава подкрепата за хора с увреждания и лица под карантина

02.02.2022 | 16:20

Екип от специалисти и помощен персонал, с обща численост 44 души, осигурява социално-здравни услуги, сред които пазаруване и снабдяване с ежедневно необходимите продукти и лекарства, за хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване и лица поставени под карантина, съобщиха от дирекция „Социални дейности“ към Община Варна. Дейностите, предвидени за 495 лица, се реализират по проекта на Община Варна „Патронажна грижа +", който се осъществява по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Целта е осигуряване на допълнителна подкрепа за ограничаване разпространението на COVID-19.

 

По проекта се реализират и мерки, насочени към опазване на здравето на 1 089 потребители на социални услуги, както и на персонала, ангажиран с тяхното предоставяне – 388 служители. Назначен е допълнителен помощен персонал – 46 лица за осигуряване на безопасна среда за функциониране на социалните услуги в контекста на епидемична обстановка.

 

Гражданите, които желаят, могат да получат услуги от медицинска сестра, рехабилитатор, домашен помощник, психолог, сътрудник по социална работа. Услугите се предоставят ежедневно, през работните дни от седмицата. Повече информация може да бъде получена на телефони: 0884 920 867 и 0884 941 680. 

Последни новини
виж всички

18 проекта на Варна

 Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е основният стратегически документ за управление на общината...
още виж всички
Сервизна информация

23.05.2023 | 11:54

Съобщение

Съобщение Във връзка с тържествено честване и шествието на 24-ти май ще бъде преустановено движението на автомобили в централната градска част както следва: От 7.50 ч. до...
виж всички