Навигация

3Дек


Изтегли изображение: [1] 

Община Варна подпомага собственици при саниране

28.11.2022 | 14:05

Община Варна ще подпомогне собствениците на имоти, които ще кандидатстват по новата програма за саниране на многофамилни жилищни сгради. От общинския бюджет за 2023 г. и 2024 г. ще бъдат отпуснати до 20 млн. лв. за изготвяне на необходимата техническа документация за участие в програмата. Това предложение на кмета Иван Портних бе прието от Варненският общински съвет на извънредно заседание, свикано именно заради новата процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, съобщиха от пресцентъра на съвета. Новата програма ще протече в два етапа. При първия ще може да се кандидатства до края на май 2023 г., като одобрените жилищни сгради ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране. За да участват, собствениците са длъжни да регистрират сдружение с най-малко 67% съгласие за участие на съсобствениците, както и 100% съгласие за изпълнение на строително-ремонтните дейности. Друго условие е всяко сдружение да изготви за своя сметка технически паспорт на сградата, енергийно обследване и архитектурно заснемане. Разходите за тези документи ще бъдат възстановени по-късно от безвъзмездната финансова помощ от ЕС. Поради кратките срокове за кандидатстване и немалките суми за изготвяне на изискуемата документация, се предлага средствата за тях да бъдат осигурени от общинския бюджет до възстановяването им от програмата. Сградите, които могат да кандидатстват за обновяване, трябва да са проектирани преди 26 април 1999 г. Освен това в тях трябва да има най-малко четири жилища с различни собственици. Одобрените за финансиране сгради могат да получат между 100 хил. лева и 6,5 млн. лева. При санирането, те трябва да постигнат енергиен клас „B” и минимум 30% спестяванена първична енергия. Основната цел е подобряване на условията и качеството за живот на хората чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

Последни новини
виж всички

18 проекта на Варна

 Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е основният стратегически документ за управление на общината...
още виж всички
Сервизна информация

30.11.2023 | 15:45

Съобщение

Във връзка с провеждане на 25-то рали за автомобили „Обиколка на Варна“, ще бъде освободена за автомобили таксиметровата местостоянка пред Катедралния храм „Успение Богородично“. Ограничителният...
виж всички