Навигация

19Окт

За Варна

Новороссийск - Руска федерация


Град Новоросийск се намира в югозападната част на Краснодарския край и е черноморски пристанищен град, разположен в дълбоководния Цемески залив.


Той е основан на 12 септември 1838 година. През 2013г. градът отбеляза 175 години от своето създаване, 70 години от освобождението си от немско-фашистките окупатори и 40 години от присвояване на званието „Град-герой”.


Населението на Новороссийск е 307,1 хил. души от 108 националности. Трудоспособното население е 195 хил. души.

 

Градът е важен транспортен център в Руската федерация - най-голямото пристанище в Русия, базирано на Черно море, включващо пътнически, товарен и танкерен терминал. Новоросийск е център на циментовата промишленост в Южна Русия (с 5 циментови завода), което се определя от наличието на богати находища на висококачествени мергели.

Новоросийск е един от водещите градове в Краснодарския регион. Произвежда повече от 13% от брутния вътрешен продукт в региона и е на  2-ро място по обем на производството и услугите.

Отличителна черта на Новоросийск,  в сравнение с други големи руски градове е фактът, че ръководен фактор на икономиката е транспортната индустрия. В общата структура на продукцията на стоки и услуги в града секторът транспорт обхваща 52% от общото производство.

 

В града работят повече от 300 големи и средни предприятия, осигуряващи заетост на повече от 75 хиляди души. Само за последната година обемът на производството на стоки и услуги на предприятията, фирмите и организациите е на стойност над 190 млрд. рубли, което остойностява темповете на растеж за последните три години на 130,7 %.


През 2012 г. обемът на обработените товари в пристанището на Новоросийск е 117,4 млн. тона, което е 74.5% от общия брой обработени товари в пристанищата в Краснодарския регион.


 
Със селскостопанско производство се занимават 7 кооперативни земеделски съюза, 145 стопанства в селските райони и повече от 14 хиляди частни помощни стопанства.


Новоросийск се развива и като черноморски курорт, посещаван от над един милион туристи годишно. Всяка година се повишава интереса на чуждестранните туристи към града.

 

Общият обем на привлечените инвестиции в дълготрайни активи до края на 2012 г. възлиза на 40, 7 милиарда  рубли.

 

Официален сайт: http://www.admnvrsk.ru/

 

 

 

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

19.10.2021 | 14:36

Съобщение

В срок до 30.11.2021 г. задължените лица могат да подадат декларация за 2022 г., в случаите когато размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, съобщават от дирекция...
виж всички